Olie-management

Olie er en vigtig del i et industriel køleanlæg, da det bidrager med:

  • Smøring af de bevægelige dele i kompressoren

  • Nedbringer varmeudviklingen skabt ved friktion i de bevægelige dele

Desværre forbliver al olien ikke i kompressorhuset, men bliver transporteret rundt i systemet sammen med kølemidlet. Transporten af olien sker gennem stempel og stempelringe samt i forbindelse med start/stop af kompressoren. Anlæggets drifttryk har også betydning for hvor meget olie der sendes rundt i systemet, således er udslippet større i CO2 anlæg end i ammoniak køleanlæg. I nyere kompressorer sker der et mindre udslip end i ældre udgaver, dels på grund af større slid og dels på grund af designet, som over årene er optimeret.

Det svind der sker, kan i værste tilfælde fører til havari på kompressoren. Der sker ligeledes også en forandring af kølemidlets egenskaber over tid og dermed en reduktion af kølekapaciteten på op til 30%.

Anlæggets drift og pålidelighed kan optimeres ved dels at styre olieniveauet i kompressoren så optimalt som muligt samt ved at fjerne olie fra kølemidlet. HB Products har innovative løsninger til optimering af begge dele, ved installation af HBOC til olie niveauregulering:

  • Olieniveauregulator til montering på kompressor direkte koblet til magnetventil for oliepåfyldning.
  • Olieniveauregulator til montering på olieseparator direkte koblet til magnetventil for tømning af olieseparator.