Varmepumper

Der er stor stigning i salget af varmepumper i disse år, hvor oliefyr i nybyggeri forbydes og der generelt er et øget fokus på at erstatte de fossile brændstoffer med vedvarende energikilder. Installationer af varmepumper i private hjem er stødt stigende, og der er også en stor vækst i installationen af store varmepumper baseret på Ammoniak (R717) til fjernvarmeforsyningen.

Med det øgede fokus på klimaforandringerne er der generelt en holdning om at vi i dag skal udnytte mange flere af de vedvarende energikilder. Derfor ser vi en vækst i anlæg, hvor der anvendes havvand, luft eller jordvarme som energikilde. Et yderligere formål med varmepumpeinstallationerne er at udnytte overskudsproduktionen fra vindmøller og oplagre energien i varmt vand. 

HB Products har i over 20 år specialiseret sig i udviklingen af sensorer, der kan optimere køleanlæg og øge energieffektiviteten. På samme måde som et køleanlæg kan en varmepumpe optimeres, her er effektiv fordamperkontrol nøglen til højere SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) og COP.

 

Styr fordamperen med en Vapor Quality Sensor

Driften af en varmepumpe afviger meget fra driften af et køleanlæg, men de to systemer har det til fælles, at de kan optimeres på samme måde ved hjælp af en energieffektiv fordamperstyring. Erfaringer har vist at forholdende på fordampersiden ofte har stor indflydelse på sugetrykket, som påvirker kompressorens energiforbrug. Med vores Vapor Quality Sensor kan man måle tørhedsgraden af kølemiddelgassen og bruge det signal til en balanceret styring mellem tryktab og en god varmeovergang i fordamperen, hvilket leder frem til et reduceret energiforbrug.

Varmepumper arbejder ved en høj temperatur og dermed følgende højt tryk. Det betyder at langt mere væske er fordampet og at en lille trykstigning resulterer i væskeudskillelse i sugeledningen med risiko for at væske suges ind i kompressoren, som kan blive ødelagt. Med Vapor Quality Sensoren kan man detektere væske i kølemiddelgassen fra fordamperen og derved undgå væskeoverløb til separatoren og videre til kompressoren.

 

CO2 køleanlæg fra Danfrig Foto: Mayekawa

Vapor Quality Sensor

Energieffektiv fordamperstyring til både DX- og floodede systemer.

Defrost on Demand Sensor

Måler opbygningen af is på fordamperen, og starter og stopper automatisk afrimningen efter behov.

Level sensor

Niveaumåler justeret til temperaturniveaet i en varmepumpe.

Højtemperatur olie switch

Niveauswitch til detektering af smøreolier i varmepumper.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring produkter, nyheder og viden om sensorer til køleanlæg og varmepumper.

Invalid Input

Invalid Input