Bæredygtighed

Hos HB Products har vi altid haft store ambitioner. Vores ambitioner har ført til, at vi i dag er en global virksomhed med mere en 38 distributører i hele verden.

Derfor ser vi det som en naturlig del af vores forretningsstrategi også at have ambitioner om, hvordan vi som virksomhed kan tage et samfundsansvar og være med til at skabe en mere bæredygtig og grøn verden. 

Vi har valgt FN’s verdensmål som fundament for vores politik for samfundsansvar og bæredygtighed.

Sundhed og trivsel

Hos HB Products er medarbejdernes trivsel altafgørende for virksomhedens succes. Vi er overbeviste om, at det kun er muligt at nå vores forretningsmæssige mål, når vi har tilfredse og engagerende medarbejdere. Derfor arbejder vi aktivt for at mindske mistrivsel, og for at skabe en sund og positiv kultur med et godt og tæt sammenhold.

 • Vi tilbyder frokostordning, hvor der er fokus på sund kost.
 • Vi tilbyder en arbejdsgiverbetalt formiddagspause, hvor der er tid til samvær på tværs af afdelingerne.
 • Vi tilbyder sundhedsordning, hvor der er mulighed for individuel rådgivning og behandling.
 • Vi støtter sundhedsfremmende aktiviteter som fx gåture, løb og cykling.
 • Vi har en rygepolitik, hvor medarbejderne opfordres til ikke at ryge.
 • Vi arbejder konstant på at minimere støjgener i såvel produktion som administration og har udarbejdet retningslinjer for at minimere støjgener i åbne kontorlandskaber.
 • Vi er i gang med en større ombygning og ønsker at skabe mere plads, luft og lys i kontor- og produktionslokaler.
 • Vi har medarbejderrepræsentanter, der er oplært i sikkerhed og arbejder aktivt på at opbygge en kultur, hvor medarbejdere og ledere stopper usikkert arbejde og finder nye og bedre løsninger.
 • Alle ledere og medarbejdere tager aktivt stilling til, hvordan vi hele tiden kan arbejde med mindst mulig risiko for vores medarbejderes sikkerhed.

Bæredygtig energi

Vi er en udviklingsorienteret virksomhed, der kontinuerligt arbejder med udvikling og design af nye produkter, der kan optimere og reducere energiforbruget i køle-og varmepumpeindustrien.

 • Vi arbejder for udbredelsen af naturlige kølemidler, og udvikler produkter specialdesignet til kølemidler som fx CO2 og ammoniak (NH3).
 • Vi ønsker at være med til at styre og optimere varmepumper, som vi ser som en klimavenlig og grøn opvarmningform.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi sikrer et godt og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne, herunder arbejder vi målrettet for at øge sikkerheden og undgå arbejdsulykker.

 • Vi ønsker en mangfoldig arbejdsplads med medarbejdere og ledere med vidt forskellige baggrunde, kompetencer og livsvilkår. Ikke kun i forhold til køn, alder og herkomst, men i lige så høj grad i forhold til uddannelse, erfaringer og personlighed.
 • Ansatte hos HB Products er sikret anstændige løn- og arbejdsforhold i henhold til gældende lov på området.
 • Alle medarbejdere og ledere inviteres til en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor der udarbejdes en personlig handlingsplan for den kommende periode.
 • For at opretholde et højt orienteringsniveau i forhold til medarbejderne afholdes der løbende afdelings- og personalemøder.
 • Vi stiller krav til at vores leverandører lever op til internationale standarder for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, som vi har formuleret i vores ”Code of Conduct”.

Ansvarligt forbrug og produktion

Hos HB Products har vi en målsætning om hele tiden at finde nye tiltag, der kan være med til at mindske miljøpåvirkningen ved fremstillingen af vores produkter. Derfor bestræber vi os på at begrænse mængden af affald og reducere CO2 udledning i forbindelse med fremstillingen af vores produkter mest muligt.

 • Vi stræber efter at 95% af alt affald i virksomheden sorteres med henblik på genanvendelse, og vi er netop i gang med at etablere bedre affaldssorteringssystemer i virksomheden.
 • Vores regnskaber og andre papirer med personfølsomme oplysninger bliver ikke længere sendt til forbrænding, men i stedet makulerer vi det og sørger for, det bliver genanvendt.
 • Vi genanvender pap og emballage i vores forsendelser og arbejder aktivt for hele tiden at finde bedre og mere miljørigtige løsninger.
 • Vi slukker computere og lys i hele bygningen, når vi forlader arbejdspladsen.
 • Vi minimerer madspild ved at tilbyde medarbejderne at få rester med hjem. Den overskydende mad opsamles og bruges som dyrefoder.
 • Vi er i gang med en ombygning af vores kontor- og produktionsbygninger, og arbejder på at få øget isoleringsgraden og dermed mindske varmeforbruget.
 • Vi designer vores sensorer, så det er nemt at adskille elektriske komponenter fra vores produkter, og det er minimalt, hvad der skal affaldsbehandles som elektronikskrot.
 • Vi begrænser indhold af henholdsvis kemikalier og farlige stoffer i el-materiel i vores produkter.
 • Vi anvender råvarer, vand og energi effektivt for at mindske vores påvirkning af miljøet.

Klimaindsats

Vi har hos HB Products ikke bare et ønske om at gøre en forskel i forhold til de massive klima- og miljømæssige udfordringer, vi som samfund står over for. Vi VIL gøre en forskel. Derfor arbejder vi dedikeret på at udvikle og producere avancerede sensorer, som kan være med til at nedbringe CO2 udledningen i køle- og varmepumpeindustrien.

 • Vi tilbyder produkter til energioptimering af høj kvalitet og som bidrager til at mindske klimapåvirkningen.
 • Vi udvikler og designer vores produkter, så deres miljøpåvirkning ved fremstilling, brug og ikke mindst bortskaffelse minimeres.
 • Vi har grundig kvalitetskontrol og producerer vores sensorer i robuste kvalitetsmaterialer, som gør at de kan holde til ekstreme temperaturer og påvirkning fra fx kølemidler. Ved at købe kvalitet spares miljøet for belastningen ved hyppig udskiftning.
 • Vi uddanner og informerer vores medarbejdere om miljøspørgsmål, og opfordrer alle til at finde på nye tiltag, der kan forbedre vores grønne fodaftryk.
 • Vi arbejder med at forebygge ulykker og eksponering for farlige kemikalier.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring produkter, nyheder og viden om sensorer til køleanlæg og varmepumper.

Invalid Input

Invalid Input