Leveringsvilkår

HB Products følger den internationale standard OrgalimeS2012 for leveringsvilkår, med undtagelse af klausul 40. I ”Amendments” definerer en revideret klausul 40 vores vilkår for tildeling af ansvar for skader forårsaget af produktet.

 

OrgalimeS2012

Her er lille udsnit af ORGALIME S 2012:

Almindelige betingelser for leverance af mekaniske, elektriske og elektroniske produkter

1.) Anvendelse:
Disse almindelige betingelser finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt eller på anden måde har indgået aftale herom.
Enhver ændring eller afvigelse fra disse skal aftales skriftligt.

2.) Definitioner:
I disse almindelige betingelser har følgende udtryk den her angivne betydning:

Aftalen: Parternes skriftlige aftale om levering af produktet med samtlige bilag herunder skriftlig aftale ændringer og tillæg til disse dokumenter.....