Leveringsvilkår

HB Products følger den internationale standard OrgalimeS2012 for leveringsvilkår. Skulle der opstå følgeskader af defekt sensor dækker vi også disse omkostninger. Se betingelser for følgeskader.

 

OrgalimeS2012

Her er lille udsnit af ORGALIME S 2012:

Almindelige betingelser for leverance af mekaniske, elektriske og elektroniske produkter

1.) Anvendelse:
Disse almindelige betingelser finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt eller på anden måde har indgået aftale herom.
Enhver ændring eller afvigelse fra disse skal aftales skriftligt.

2.) Definitioner:
I disse almindelige betingelser har følgende udtryk den her angivne betydning:

Aftalen: Parternes skriftlige aftale om levering af produktet med samtlige bilag herunder skriftlig aftale ændringer og tillæg til disse dokumenter.....