Energibesparelser i køleindustrien

I køleindustrien er der er et stort potentiale for at reducere energiforbruget, hvis man anvender den rigtige teknologi. Især fordampningsprocessen kan forbedres væsentligt ved at reducere overhedning og sikre at fordamperen er fri for is.

Mange leverandører af køleanlæg er fokuseret på dokumenteret pålidelighed, og de foretrækker at levere kendt teknologi fremfor at afprøve ny teknologi. Få kunder lægger pres på leverandørerne for at reducere energiforbruget, og fokus forbliver derfor på energiineffektiv teknologi.

Den nye energieffektive teknologi er ikke synligt på markedet af to grunde:

  • leverandører af køleanlæg fokuserer ikke på ny teknologi, fordi deres fordel er begrænset i forhold til den tid de skal investere i at udvikle deres tekniske færdigheder og knowhow.
  • De kunder, der har investeret i denne teknologi, ønsker at holde informationen og den gode forretning for sig selv på grund af konkurrencen.

Vi har to teknologier, som begge er patenterede, og som hjælper med at reducere energiforbruget i køle- og varmepumpeindustrien.

Cold store

Vapor Quality Control

For at opnå den bedste energieffektivitet er det afgørende at have en optimal fordamperstyring. Med en Vapor quality sensor er det muligt at have en lille kølemiddelfyldning og samtidigt opnå en markant reduktion i energiforbruget. Fra et kølehus bygget i sommeren 2020 har vi det overbevisende diagram, der viser et fald i energiforbruget med 43% da de skiftede fra overhedningsstyring til Vapor quality styring.

Energibesparelse giver en konkurrencemæssig fordel

De energibesparelser, der kan opnås med vapor quality styring, er så signifikante, at det er en konkurrencemæssig fordel, og derfor er kølehusejere tilbageholdende med at vise deres faciliteter og dele deres økonomiske fordele med konkurrenterne.
 

Referenceliste med 30 projekter

På trods af udfordringerne med kølehusejernes tilbageholdenhed er det lykkedes os at samle en liste med 30 projekter installeret over hele verden, hvor fordelene kan dokumenteres. De fleste af anlæggene er bygget i Australien, hvor Scantec Refrigeration har implementeret omkring 20 systemer gennem de sidste 5 år. I dag opnår disse kølehuse et årligt specifikt energiforbrug på 15 kWh / m3, hvilket er omkring det halve af den typiske værdi på mere end 30 kWh / m3 for nye installationer.

Download referenceliste

Hvad er Vapor quality styring?

Vapor quality styring er et nyt patenteret styringssystem til direkte ekspansionssystemer baseret på en faktisk måling i stedet for en beregning af overhedning. Dette system øger effektiviteten betydeligt, især i dellast. HB Products fremstiller dampkvalitetssensorer og sælger dem til virksomheder, som installerer dem i systemer med direkte ekspansion. 

Afrimningsstyring

Normalt er afrimningssystemer baseret på timere eller beregninger af istykkelsen. Disse løsninger fører ofte til øget energiforbrug af to grunde.

  • Hvis islaget på fordamperen er mere end 2 mm, reduceres fordampningsprocessen betydeligt, hvilket fører til et større energiforbrug, som følge af et større trykfald over fordamperen.
  • Hvis fordamperen afrimes uden der reelt er behov for det, bringer man betydelige mængder energi ind i kølerummet uden grund, og dette fører til øget energiforbrug.

En enkel måde at reducere energiforbruget på er at basere afrimningen på en måling af istykkelsen i stedet for den almindelige timerbaserede løsning.
Sensoren består af en elektronisk styringsboks, der kan installeres på fordamperen ned til -60 ° C og 5-10 m stålwire, der placeres mellem fordamperens finner. Sensoren er i stand til at måle islaget mellem wiren og finnerne. Sensoroutputtet er et analogt signal, der forbindes til PLC'en og gør det muligt at foretage mere optimal afrimning.

En typisk energibesparelse er 10 %, men den kan være betydeligt højere, hvis den eksisterende løsning ikke er optimeret.

Vapor Quality Sensor

Erstat super heat control med Vapor Quality Control and og optimer energieffektiviteten

Defrost on Demand Sensor

Måler istykkelsen på fordamperen og sørger for en energieffektiv afrimning

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring produkter, nyheder og viden om sensorer til køleanlæg og varmepumper.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input